سلام. در این پست در مورد حملات DDOS صحبت کردم.
حتما مشاهده کنید!